Prof. Dr.Zeynep Derya TARMAN-PEKBEY

Prof. Dr.Zeynep Derya TARMAN-PEKBEY Kimdir?

İstanbul’da doğan Derya Tarman-Pekbey, orta ve lise öğrenimini 1997 yılında St. Georg Avusturya Lisesi’nde, hukuk öğrenimini ise 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

2003 yılında Almanya’da bulunan Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Özel Hukuk yüksek lisans derecesi (LL.M), 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Ekonomi Hukuku yüksek lisans derecesi (LL.M), 2004 yılında Hollanda’da bulunan Asser College Europe’dan Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisans derecesi ve 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Özel Hukuk yüksek lisans derecesi alan Tarman-Pekbey özel hukuk doktorasını ise 2007 yılında Almanya’da bulunan Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

2007 yılından beri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademisyen olarak çalışmakta ve kurulduğu günden beri Sapmaz Hukuk Bürosu’na milletlerarası özel hukuk alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uluslararası Hukuk Derneği, Türk-Alman Hukukçular Birliği ve Friedrich Nauman Stiftung Mezunlar Derneği üyesi olan Tarman-Pekbey, İngilizce ve Almanca konuşmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Yayınlar
Eserlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kitaplar

 • Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı II, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No:8, On İki Levha, İstanbul 2018 (editör).
 • Milletlerarası Özel Hukuk - Pratik Çalışma Kitabı, Vedat Kitapçılık, 2. Bası, İstanbul 2018.
 • Milletlerarası Özel Hukuk El Kitabı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.
 • Milletlerarası Özel Hukuk - Pratik Çalışma Kitabı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.
 • Viyana Satım Antlaşmasını Uygulamak veya Uygulamamak (CISG’ın Uygulama Alanı), Beta Yayınları, İstanbul 2015.
 • Articles on Turkish Private International Law, LAP Lambert Academic Publishing, 2014.
 • Haksız Rekabetten ve Aldatıcı Reklamlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk, Beta Yayınları, İstanbul 2011.

Makaleler

 • Report on the Gender Lens to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Women’s Discriminations in the Business Sector in Middle-Eastern Countries (editör: Valentina Rita Scotti), (Özgün Çelebi ve Valentina Rita Scotti ile), s. 11-14 (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender/Koc.pdf).
 • Jurisdiction and Governing Law in International Business Contracts under Turkish Law, Global Law: Contemporary Challenges, Future Perspectives, (editörler: Maria Lucia Padua Lima & José Garcez Ghirardi), Acadêmica Livre 2018, s. 191-212.
 • Choice of Court Agreements under Turkish Law, Yearbook of Private International Law, Volume XIX (2017/2018), s. 365-394 (M. Ece Oba ile).
 • Non-national Rules in the Arbitration of Commercial Contracts, Uniform Rules for European Contract Law?' A Critical Assessment, Edited by Francisco de Elizalde, Hart Publishing 2018, s. 71-79.
 • Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Bazı Tespitler, Milletlerarası Hukuk Bülteni (MHB) 2017, Cilt: 37, Sayı: 2, s. 798-820.
 • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’daki Boşluk: Ada Uygulanacak Hukuk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD) 2017, Cilt: 66, Sayı: 2, s. 461-490.
 • The Treatment of Foreign Law in Turkey, Treatment of Foreign Law – Dynamics towards Convergence? (editör: Yuko Nishitani), Springer 2017, s. 549-561.
 • Mediation as an Option for International Commercial Disputes, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 2017, Volume:48, No:65, s. 229-246.
 • Nationales und internationales Namensrecht der Türkei, Zeitschrift für Standesamtswesen, Familienrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Peronenstandsrecht, internationales Privatrecht des In- und Auslands (StAZ), Heft 2/2017, s. 33-44 (Başak Başoğlu ile).
 • Surname and the Law Applicable to Surname under Turkish Law, 4th Balkan Conference Proceedings: Personal Name in Internal Law and Private International Law, (editör: Mirko Živković), Faculty of Law, University of Niš 2016, s. 47-70 (Başak Başoğlu ile).
 • Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma I Tüzüğü & Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Roma II Tüzüğü, Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku (editörler: Işıl Özkan/Ceyda Süral/Uğur Tütüncübaşı), Adalet Yayınevi 2016, s. 371-427.
 • International Divorce in Turkey: Jurisdiction and Applicable Law, Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus, (editör: Mirela Zupan), Faculty of Law Osijek Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 2015, s. 413-421.
 • Auswirkungen des europäischen Rechts auf die Visumspflicht der türkischen Staatsbürger, L’influence du droit européen en Turquie et en Suisse - Der Einfluss des Europarechts in der Türkei und der Schweiz, (editörler: Franz Werro / Başak Baysal /Lukas Heckendorn Urscheler), Schulthess 2015, s. 315-325.
 • The Law of Maintenance: A Turkish Perspective, Revue hellénique de droit international (Volume sixty-seven/2014, second issue), s. 989-1007 (Işık Önay ile).
 • Court (Non) Enforcement of Arbitration Decisions Based on Public Policy Exception in Turkey, Arbitration in the Middle East: Expectations and Challenges for the Future TDM 2 (2015).
 • The Treatment of Foreign Law in Turkey, Turkish Reports to the XIXth International Congress of Comparative Law (editörler: Başak Başoğlu/Rona Serozan), Vedat 2015, s. 133-147.
 • Matrimonial Property Regime in Turkey, Journal Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) 2014/3, s. 357-363 (Başak Başoğlu ile).
 • Protection of Direct Foreign Investment: Public Policy Exception Impact on Foreign Direct Investments: 'Court (Non) Enforcement of Arbitration Decisions Based on Public Policy Exception, Law Schools Global League (LSGL) Research Paper No. 1, Wanderley Fernandes and Francisco de Elizalde ile birlikte (available at http://ssrn.com/abstract=2461481).
 • Recognition and Enforcement of Foreign Court Decisions in Turkey, Yearbook of Private International Law, Volume 15 (2013/2014), s. 485-508 (Ceyda Süral ile).
 • Remarks on the General Principles of Turkish Private International Law, Festschrift für Professor Emeritus Spyridon VI. Vrellis 2014, s. 967-978.
 • International Commercial Arbitration in Turkey, Introduction to Turkish Business Law, Edited by Tuğrul Ansay&Eric Schneider, Wolters Kluwer 2014, Chapter 16, s. 245-255.
 • Türk Satım Hukukunda Yeni Bir Dönem: Viyana Satım Antlaşması’nın Milletlerarası Sözleşmelere Etkisi, İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi Konferans Bildiri Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013, s. 169-186.​
 • Die eherechtlichen Kollisionsnormen im türkischen Recht, Zeitschrift für Standesamtswesen, Familienrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Peronenstandsrecht, internationales Privatrecht des In- und Auslands (StAZ), Heft 7/2013, s. 206-2​
 • Montreal Sözleşmesi’nin Yetki ve Tahkime İlişkin Hükümleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:107, Temmuz-Ağustos 2013, s. 97-118.
 • The International Jurisdiction of the Turkish Courts on Personal Status of Turkish Nationals, Yearbook of Private International Law, Volume 14 (2012/2013), s. 477-491.
 • The Applicable Law to Non-contractual Obligations under Turkish Private International Law, Anuario Espanol de Derecho Internacional Privado (AEDIPr), t. XI, 2011, s. 667-680.
 • Turkey Chapter 75, Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Edited by Jan M. Smits, Maastricht University, The Netherlands and University of Helsinki, Finland, Second Edition, Eylül 2012, s. 940-946.
 • Tamamen veya Kısmen Deniz Yoluyla Uluslararası Eşya Taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin Yetki Bölümüne ilişkin Düzenlemesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Ata Sakmar’a Armağan, İstanbul 2011, s. 691-710.
 • 29.5.2009 Tarihli ve 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na Göre Vatandaşlığın Kazanılması, Kaybı ve Çok Vatandaşlık, Prof. Dr. Tuğrul Arat 'a Armağan, Ankara 2012, s.1063-1085.
 • Adoption under Turkish law, Revue hellénique de droit international (Volume sixty-four/2011, first issue), s. 143-157.
 • Questionnaire on the law of adoption (with A.R. Papadelli), Revue hellénique de droit international (Volume sixty-four/2011, first issue), s. 199-285.
 • Jurisdiction and Arbitration under the Rotterdam Rules, The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, An Appraisal of the “Rotterdam Rules”, Springer 2011, Chapter 11, s. 265-289.
 • Milletlerarası Evlat Edinme Hukukunda Kamu Düzeni Engeli, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD) 2011, Cilt:60, Sayı:2, s. 331-365 (Işık Önay ile).
 • Türk Satım Hukukunda Yeni Bir Dönem: Viyana Satım Antlaşması, Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2011, s. 44-47.
 • Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD) 2010, Cilt:59, Sayı:3, s. 521-550.
 • Milletlerarası Özel Hukukta Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, Cilt II, s. 1655-1680.
 • İptal Edilmiş Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:90, Eylül- Ekim 2010, s. 123-139.
 • 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) Uyarınca Yabancılık Unsuru Taşıyan Akit Dışı Borç İlişkilerinde Hukuk Seçimi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Haziran 2010, Cilt XXVI, Sayı 2, s. 5-32.
 • Das neue Staatsangehörigkeitsgesetz in der Türkei, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax), Heft 3/2010, s. 257-261.
 • 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) Uyarınca Yabancılık Unsuru Taşıyan Akdi Borç İlişkilerinde Hukuk Seçimi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Mart 2010, Cilt XXVI, Sayı 1, s. 141-171.
 • Türk Vatandaşlığından Ayrılan ve Yurtdışında Yaşayanların Özel Hukuki Statüsü, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum Bildirileri: 15- 16 Mayıs 2009, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2010, s. 206-230.
 • Tarafsız Bir Üçüncü Kişi Aynı Uyuşmazlıkta Hem Hakem Hem De Arabulucu Olabilir Mi? Legal Hukuk Dergisi 2010, Yıl:8, Sayı:86, s. 463-472.
 • Buchbesprechung: Ingo von Münch: Die deutsche Staatsangehörigkeit: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul 2009, Volume:41, No:58, s. 311-313.
 • Die Vertragsrechtlichen und Deliktischen Kollisionsnormen im Türkischen Recht, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul 2009, Volume:41, No:58, s. 277-310.
 • Die vertraglichen und deliktischen Kollisionsnormen im türkischen Recht, Informationsbrief der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, Jhrg. 18, Nr. 1/2009, s. 13-21.
 • Akdî Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Roma I Tüzüğü, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Haziran 2009, Cilt XXV, Sayı 2, s. 299-332.
 • Tahkim Klozunun Üçüncü Kişilere Teşmili Konusundaki İsviçre Federal Mahkemesi Kararı, Terazi Hukuk Dergisi, Aralık 2009, s. 121-125.
 • The Applicable Law to Contractual and Non-contractual Obligations under Turkish Private International Law, Nederland Internationaal Privaatrecht (NIPR) 2009/1, s. 15-24.
 • Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Avrupa Topluluğu Tüzüğü (Roma II), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD) 2008, Cilt:57, Sayı:2, s. 193-221.
 • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki Kanun (MÖHUK)’un Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Düzenlemesi (MÖHUK m.34-35-36-37-38), Legal Hukuk Dergisi 2008, Yıl:6, Sayı:72, s. 4035-4046.
 • Türk Vatandaşlığının İradi Kayıp Halleri, Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Sempozyumu, Ankara 2008, s. 185-191.
 • Tahkim ve Gizlilik, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2008/1, s. 305-328.
 • Grundsätze und Beschränkungen beim Erwerb von Grundstücken durch Ausländer in der Türkei, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul 2007, Volume:39, No:56, s. 363-376.
 • Devletler Özel Hukuku Bakımından İmalatçının Sorumluluğu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi Sayı 73 Kasım-Aralık 2007, s. 25-46.
 • Türk Hukukunda İmalatçının Sorumluluğuna Genel Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007, Sayı 2, s. 299-326.
 • Karşılaştırmalı Hukukta Bilirkişinin Üçüncü Kişiye Karşı Olan Sorumluluğunun Hukuki Dayanakları, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 2007, Sayı:33-34, s. 39-65.

Uzmanlık Alanları

 • Milletlerarası özel hukuk
 • Milletlerarası ticaret hukuku
 • Yabancı tahkim hukuku
 • Yabancılar hukuku
 • Vatandaşlık hukuku